Projekt “Face to face: live libraries in youth education” (“Twarzą w twarz: żywe biblioteki w edukacji młodzieży”) realizowany jest w ramach programu Erasmus+ przez Fundację Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa, w partnerstwie 7 organizacji z Litwy, Czech, Hiszpanii, Macedonii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.

W ramach tego projektu, dniach 5-9.03.2018 r., odbyło się w Kudowie-Zdroju seminarium, na którym uczyliśmy się o “żywych bibliotekach” – doskonałym narzędziu do pracy z młodzieżą i uczeniu jej tolerancji, otwartości na drugiego człowieka i nie uciekania w stereotypy. Naszym najważniejszym celem było nauczenie się tej metody, co pozwoli nam korzystać z niej w przyszłości i rozwijać młodzież. Metoda pracy z młodzieżą jaką są „żywe biblioteki” jest stosunkowo mało znana i nie stosowana często. Jest to technika, która pozwala na dogłębny i przekonywujący dialog międzykulturowy, przełamanie stereotypów i otwarcie się na innego człowieka – twarzą w twarz.

Seminarium poprowadziła Dorota Mołodyńska-Küntzel, pracująca na co dzień w Human Library Organization. Prowadzi szkolenia w Europie i Afryce Północnej w zakresie wprowadzania metody Human Library w różnych kontekstach kulturowych. W 2007 r. zorganizowała pierwszą samodzielną Human Library w Polsce, projekt antydyskryminacyjny, który wspiera uznanie dla różnorodności i umożliwia dialog z mniejszościami. Prowadziła szkolenia z zakresu kwestii międzykulturowych i praw człowieka dla urzędników i policji, a także młodych aktywistów.