W dniach 22-26 stycznia 2019 będziemy mieli przyjemność organizować w Pasterce w Górach Stołowych seminarium w ramach kolejnego projektu z programu Erasmus+ pn. “Saving resources – the way to save our world – ecological education for the young generation” (“Oszczędzanie zasobów – sposób na uratowanie naszego świata – edukacja ekologiczna dla młodego pokolenia”). Zaprosimy na nie 26 osób z 6 krajów, które na co dzień pracują z młodzieżą, by mogli zdobyć nową wiedzę z takich zagadnień jak: gospodarowanie odpadami i recykling, oszczędzanie prądu, wody oraz innych zasobów, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska oraz odnawialne źródła energii. Głównym celem naszego spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji ekologicznej młodzieży, zastanowienie się nad problemem, jak uczyć młodych ludzi, aby czuli się bardziej odpowiedzialni za środowisko i nie marnować aż tak dużo. W dzisiejszych czasach generujemy ogromną ilość odpadów każdego dnia, kupujemy dużo rzeczy, konsumujemy bez ograniczeń, jednak część produkowanych rzeczy trafia do kosza. Marnujemy ogromne ilości wody, energii elektrycznej i innych zasobów bez zastanowienia się nad konsekwencjami. Kluczem do przerwania tego procesu jest edukowanie ludzi, w szczególności młodszych pokoleń, zwracając uwagę na to jak proste, codzienne czynności mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska. Oszczędzanie zasobów, czyli główny temat naszego projektu, przyczynia się również do bardziej  ekonomicznego podejścia jeżeli chodzi o budżet domowy – ekologia=ekonomia.

Mamy nadzieję, że da to uczestnikom ogromną dawkę motywacji i inspiracji w ich przyszłej pracy z młodymi osobami, od których zależy przyszłość naszej planety i uświadomi jak działania lokalne mogą przynieść globalne efekty.

Relacja z naszego spotkania już w lutym!

Pozdrawiamy,

Zespół Fundacji Qdowa