Krótkie podsumowanie działań Fundacji w 2018 roku 🙂

Mamy koniec roku 2018 i przyszedł czas na małe podsumowanie naszych fundacyjnych działań. Jeżeli chodzi o inicjatywy lokalne to już po raz kolejny realizowaliśmy projekt pn. „Młodzieżowy Wolontariat w Kudowie-Zdroju” współfinansowany ze środków gminy Kudowa-Zdrój, który miał na celu promocję wolontariatu pośród młodzieży oraz aktywizację społeczną młodych obywateli Kudowy. W ramach niego nasi wolontariusze mieli przyjemność pomóc przy kilku imprezach organizowanych w Kudowie-Zdroju i okolicy, a były to m.in.: Fat Bike Race, bieg „Polsko-Czeska Dwudziestka”, Międzynarodowy Festiwal Zabawek, Polsko-Czeskie Dni Morza, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, festyn charytatywny „Mieszkańcy dla Maryjki”, Żywa Biblioteka/Human Library, akcja „Góry są w porządku”, Wigilia dla osób niepełnosprawnych z Kudowy-Zdroju oraz koncert charytatywny „Kudowskie Serca dla Marty”. Oprócz tego zorganizowaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół Społecznych zbiórkę rzeczy dla dzieci i młodzieży z domów opieki w Kłodzku, dla schroniska dla psów w Wałbrzychu oraz po raz trzeci wzięliśmy udział w ogólnokrajowej akcji „Szlachetna Paczka”. W ramach projektu przeprowadziliśmy także w kudowskich szkołach warsztaty o wolontariacie skierowane dla młodzieży, a także zorganizowaliśmy dla nich szkolenie, które przygotowało nowych wolontariuszy do przyszłych działań, m.in. pracy z podopiecznymi Kudowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Kudowie-Zdroju.

W tym roku mieliśmy także przyjemność zaprosić do Kudowy gości z kilku krajów europejskich w ramach międzynarodowych projektów z programu Erasmus+. Podczas pierwszego z nich – “Face to face: live libraries in youth education” (“Twarzą w twarz: żywe biblioteki w edukacji młodzieży”), w którym brało udział 30 uczestników z 7 krajów, uczyliśmy się o Żywych Bibliotekach – doskonałym narzędziu do pracy z młodzieżą i uczeniu jej tolerancji, otwartości na drugiego człowieka i nie uciekania w stereotypy. Naszym najważniejszym celem było nauczenie się tej metody, co pozwoli nam korzystać z niej w przyszłości i rozwijać młodzież. Wynikiem tego projektu było późniejsze zorganizowanie w Kudowie-Zdroju pierwszej Żywej Biblioteki na terenie ziemi kłodzkiej.

Drugi z nich – „Eco-volunteers 2” (Eko-wolontariusze 2) miał na celu zaangażowanie grupy 10 wolontariuszy z 4 krajów do wykonania szeregu zadań w ciągu trzytygodniowego pobytu w naszej okolicy. Ich głównym zadaniem była pomoc przy organizacji czwartej już edycji „Góry są w porządku”, współfinansowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Tak jak w roku ubiegłym, kiedy to po raz pierwszy zaprosiliśmy wolontariuszy europejskich, tak i w tym nasi goście przeprowadzili serię warsztatów i spotkań w szkołach biorących udział w naszej akcji. Zwracali uwagę na problemy ekologiczne z jakimi zmagamy się nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę wszędzie, pokazując, że stanowią one problem globalny.

Przed nami nowy rok i kolejne projekty i pomysły na działania! Pod koniec stycznia organizujemy w Pasterce w Górach Stołowych seminarium w ramach kolejnego projektu z programu Erasmus+ pn. “Saving resources – the way to save our world – ecological education for the young generation” (“Oszczędzanie zasobów – sposób na uratowanie naszego świata – edukacja ekologiczna dla młodego pokolenia”). Zaprosimy na nie 30 osób z 6 krajów, które na co dzień pracują z młodzieżą, by mogli zdobyć nową wiedzę z takich zagadnień jak: gospodarowanie odpadami i recykling, oszczędzanie prądu, wody oraz innych zasobów, przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska oraz odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że da to uczestnikom ogromną dawkę motywacji i inspiracji w ich przyszłej pracy z młodymi osobami, od których zależy przyszłość naszej planety i uświadomi jak działania lokalne mogą przynieść globalne efekty.

A co poza tym?

Dowiecie się już wkrótce!

Do zobaczenia w nowym roku!

Zespół Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa