Pierwsza Żywa Biblioteka w Kudowie-Zdroju za nami! Wspaniała atmosfera, mnóstwo pasjonujących rozmów i niezwykłych chwil 🙂

Żywa Biblioteka, która odbywała się w Kudowie-Zdroju 17 listopada 2018 roku rozpoczęła się od warsztatów o tolerancji, przeprowadzonych dla młodzieży ze Szpitala Uzdrowiskowego “Jagusia”. Zaangażowanie uczestników oraz ich późniejsze wnioski na temat warsztatów pokazały nam jak ważne jest żeby pracować z młodymi ludźmi nad tematami takimi jak tolerancja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne i stereotypy.

A już podczas samej Żywej Biblioteki, która odbyła się w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju odwiedziło nas 22 Czytelników, Książki zostały wypożyczone 23 razy, a bestsellerami tym razem okazali się Trzeźwy alkoholik oraz Wegetarianka. Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili, gospodarzowi, czyli szkole w Słonem, wolontariuszom, którzy tego dnia wcielili się w role Bibliotekarzy, współorganizatorom: Regionalnemu Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) oraz Stowarzyszeniu Różnorodności Społecznej “UP-Date”.

Już teraz zapraszamy na kolejną Żywą Bibliotekę w naszym mieście!


Projekt “Żywe Biblioteki na Dolnym Śląsku Lokalnie” jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Dolnośląskie Małe Granty. Operatorem projektu jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.


Zapraszamy do obejrzenia relacji Telewizji Sudeckiej: