Eco volunteers z Erasmus+

Opis projektu

“Eco Volunteers”– to pierwszy projekt realizowany przez Fundację “Qdowa” w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) i jednocześnie kolejny sfinansowany z programu Erasmus+.

Jego głównym założeniem jest zaangażowanie wolontariuszy z państw europejskich w lokalne działania edukacyjne i ekologiczne i pokazanie tym samym globalnego charakteru wyzwań stojących przed nami w zakresie ekologii. Do projektu zaprosiliśmy organizacje z 5 państw europejskich, których celem jest edukacja młodzieży i wyczulanie ich na kwestie środowiska i dbania o niego. Dzięki temu partnerstwu w dniach 25 września – 11 października będziemy gościć 10 wolontariuszy z Litwy, Chorwacji, Bułgarii, Macedonii i Hiszpanii, którzy będą mieli okazję do poznania naszych sposobów dbania o środowisko, jak i do opowiedzenia o rozwiązaniach i problemach z jakimi się spotkali w innych miejscach.

Organizacje, z których pochodzą wybierający się do nas wolontariusze, zakładają bardzo podobne działania, co i nasza Fundacja. To zapewne właśnie z tego powodu udało nam się nawiązać tak dobry kontakt i współpracę.

Eko Centar Latinovac (ECL) została utworzona w 1995 roku w Latinovac w Chorwacji. Jest organizacją pozarządową i organizacją non-profit.

Głównymi celami organizacji jest ochrona środowiska i stosowanie ekologicznego stylu życia, jak również:

– promowanie i wspieranie budowania pokoju w społeczności lokalnej,

– kształcenie międzykulturowe; Promowanie różnic wśród ludzi i zmniejszanie uprzedzeń,

– informowanie i podnoszenie świadomości na temat degradacji środowiska i ekosystemu,

– wspieranie rozwoju osobistego i rozwoju społeczności,

– promowanie filantropii i współpracy,

– rozwój turystyki wiejskiej.

 

Center for education and development

Inwestuje w rozwój młodych ludzi za pośrednictwem nieformalnej edukacji, wolontariatu i pracy z młodzieżą – wspiera twórcze inicjatywy i wzajemną współpracę. Jest organizacją pozarządową, która działa w regionie POLLOG (Zachodnia Macedonia) od 2006 roku. Organizacja koncentruje się na młodych ludziach w wieku 12 do 28 lat, podczas gdy dla osiągnięcia swoich celów w działaniach młodzieżowych obejmuje także nauczycieli, rodziców, szefów wiodących instytucji, szkół, uniwersytetów, gmin i wielu innych organizacji.

Mając na uwadze swoją misję, CED koncentruje się na inwestowaniu w młodzież przy braku formalnego wykształcenia, pracy z młodzieżą i wolontariacie próbując rozwijać twórcze inicjatywy dotyczące tworzenia zdrowego  środowiska i współistnienia wszystkich obywateli.

 

Centrum Edukacji i Rozwoju (CED) działa na sześciu strategicznych kierunkach: Nieformalna edukacja i edukacja  międzykulturowa,  Ekologia; Kultura; Rozwój instytucjonalny; Sport i zdrowy styl życia; Przedsiębiorczość społeczna i zatrudnienie. Podczas ich realizacji opiera się na czterech podstawowych wartościach: praca młodzieży, edukacja nieformalna, współpraca i równość.

 

AEGEE-León (www.aegeeleon.org) jest hiszpańską organizacją studencką, która promuje współpracę, komunikację i integrację młodych ludzi w całej Europie. Jako organizacja pozarządowa, politycznie niezależna i non-profit, AEGEE-León jest otwarta dla wszystkich studentów i młodzieży ze wszystkich rodzajów studiów i obszarów zainteresowania.

Głównym jej celem jest promowanie tolerancji i zrozumienia wśród młodych Europejczyków, także poprzez udział w programie Erasmus +. Organizuje wszelkiego rodzaju działalności (nieformalne spotkania, warsztaty, wyjazdy, spotkania językowe etc) oraz wymiany studentów z programu Erasmus i Amicus Programu University of Leon.

 

Siauliai Didzdvaris gimnazjum ma wieloletnie doświadczenie w pracy z projektami. Szkoła ma swej historii realizowane projekty, które poprawiły wiedzę i umiejętności uczniów (program Comenius Program Nordplus Junior), a także działania promujące nieformalną edukację młodzieży (w ramach programu “Młodzież w działaniu” oraz polsko-litewski Funduszu Wymiany Młodzieży).

 

Jednym z celów strategicznych gimnazjum jest stworzenie warunków dla socjalizacji studentów, komunikacji i współpracy międzynarodowej w różnych projektach i otworzenia się wolontariat. W 2015 przedstawiciele organizacji aktywnie uczestniczyli w projekcie poświęconym edukacji globalnej “Locally=Globally” realizowanym przez Fundację Qdowa w ramach programu Erasmus Plus.

 

Organizacja “The Change is in You” została założona w bułgarskim mieście Tryawna z myślą o wspieraniu młodzieży, która chce poszerzać swoje horyzonty i wpływać na zmiany zachodzące w ich własnych środowiskach przez wdrażanie i wykorzystywanie wiedzy, jaką zdobywają podróżując po całym świecie. Od 2014 roku kiedy powstała, organizacja brała udział w wielu projektach poświęconych edukacji młodych ludzi. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i wiedzy stali się częscią grupy powołanej przez bułgarskie Ministerstwo Kultury i Edukacji, której zadaniem jest rozwijanie strategii dla wspierania rozwoju osobistego młodych ludzi w ramach formalnego systemu edukacji.

Ponieważ projekt ściśle wiąże się tematyką z już trwającym “Rusz w Stołowe” i łączy się z nim w kilku działaniach, wolontariusze wezmą także udział w organizowaniu akcji “Góry są w porządku”.