Czesko-polski most kulturalny

Szczegóły projektu

Kategoria :

Opis projektu

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy transgranicznej między czeskimi i polskimi organizacjami w regionie Kudowa-Nachod i jego okolicach.

W ramach projektu realizowane będą konferencje, spotkania sieciujące, wspólne imprezy kulturalne i sportowe oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z młodzieżą i dziećmi (wspólne zajęcia w domach kultury).

Projekt skierowany jest do liderów i pracowników instytucji zainteresowanych współpracą trans graniczną w dziedzinie kultury, edukacji, sportu, turystyki, pracy z młodzieżą, usług socjalnych i ochrony przyrody

Projekt wspiera czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Czesko-polskiego Forum.