Edukacja Globalna

Szczegóły projektu

Opis projektu

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych od początku swej działalności angażuje się edukację globalną, nie tylko w swym najbliższym otoczeniu, ale także w wymiarze międzynarodowym.

Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Edukacja globalna może być wykorzystywana w pracy z młodzieżą – w edukacji formalnej i nieformalnej.

W 2015 Fundacja realizowała projekt „Lokalnie = Globalnie na ziemi kłodzkiej”. Jego celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji globalnej w wybranych 8 gimnazjach na ziemi kłodzkiej.

W ramach projektu „Lokalnie = Globalnie” udało się nam zaznajomić nauczycieli gimnazjów z problematyką edukacji globalnej i przekazać im praktyczne narzędzia (scenariusze zajęć, publikacje, etc) pomocne w pracy z młodzieżą w czasie lekcji wychowawczych a także przy realizacji podstawy programowej).

Projekt pozwoli na przeprowadzenie grup młodzieży z 7 szkół (5 gimnazjów i 2 licea) od teorii do praktyki działań obywatelskich.

W ramach projektu odbyły się warsztaty, szkolenia i wspólnie zorganizowany został Tydzień Edukacji Globalnej, w którym uczestniczyło ponad 500 uczniów.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i wspierany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

Poniżej przedstawiamy linki do ciekawych stron internetowych, publikacji oraz źródeł informacji pomocnych przy edukacji globalnej:

  1. Centrum Edukacji Obywatelskiej:http://globalna.ceo.org.pl z bogatym zbiorem materiałów do prowadzenia godzin wychowawczych, zajęć przedmiotowych, projektów edukacyjnych w gimnazjach
  2. Polska Akcja Humanitarnahttp://www.pah.org.pl/o-pah/467/strefa_edu z bogatym zbiorem materiałów do prowadzenia godzin wychowawczych, zajęć przedmiotowych, projektów edukacyjnych w gimnazjach
  3. Instytut Globalnej Odpowiedzialnościhttp://www.igo.org.pl/kategoria/edukacja-globalna
  4. Baza Otwartych Zasobów związanych z Edukacją Globalnąhttp://e-globalna.edu.pl/
  5. Fundacja Partners Polskahttp://www.makutanojunction.org/pl
  6. Polska Zielona Siećhttp://www.globalnepoludnie.pl/Edukacja-globalna
  7. Ośrodek Rozwoju Edukacjihttp://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl
  8. Fundacja Usłyszeć Afrykęhttp://www.uslyszecafryke.org/edukacja-globalna/

PLIKI PDF DO POBRANIA: