Festiwal Piosenki Polskiej i Czeskiej “CZ-PL Festival” współfinansowany przez Fundację PZU!

Szczegóły projektu

Tags :
Kategoria :

Opis projektu

Celem tej inicjatywy są przede wszystkim:

  • Wymiana społeczno-kulturalna
  • Promocja partnerskiej transgranicznej współpracy
  • Upowszechnianie kultury regionalnej
  • Promocja twórczości artystycznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie propagowania wzorców kulturowych

Wierzymy, iż tym samym pokazać nam się uda jak nasze kultury – polska i czeska się przenikają, współpracują, współtworzą część europejskiej kultury i sztuki od 1050 lat.

Pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Festiwalu jest aktor i reżyser Paweł Królikowski. Jak zostało opisane w załączonym programie Festiwalu jego kształt i aktywności mają promować dialog i kulturę polsko-czeską.Plakat CZ-PL Festival

Pokazanie i promowanie artystów z Polski i Czech, którzy tworzą językach swych sąsiadów (jak Jaromir Nohavica) i pokazanie przez ich twórczość jak wiele nasze kultury łączy pozwoli zbliżyć się obu narodom, których historia nie zawsze była łatwa.

W symbolicznym miejscu którym jest przygranicza Kudowa Zdrój (w historii czeskie i niemieckie miasto) chcemy pokazać jak jednak blisko siebie jesteśmy, jak się lubimy i inspirujemy a najlepszym narzędziem jest kultura.

Region powiatów nachodzkiego w Czechach oraz kłodzkiego w Polsce łączy wspólna historia, która jedynie po 1945r. ma polski element. Ziemie te bowiem należały w przeszłości do Prus i były zamieszkane w dużej części przez Czechów. W 1945r. i Niemców i Czechów z terenów tych wysiedlono. Żal z tego okresu obecny jest nadal pośród Czechów, co wpływa na wzajemne polsko – czeskie stosunki. Brak jest dialogu, obie grupy mało się znają, nie spotykają się często a istniejące kontakty są płytkie – ograniczają się do zakupów, wycieczek na drugą stronę granicy na basen czy na smażony ser lub pstrąga.

I choć współcześnie, dzięki swobodnemu przemieszczaniu się w systemie Schengen granice łatwo się przekracza to jedynie w sensie fizycznym – mentalnie są one nadal bardzo obecne i stanowią barierę w dialogu.

Stąd niezwykle ważne jest nawiązywanie i pogłębianie już istniejących form współpracy, które mogą prowadzić do lepszego dialogu i poznania się.

Uważamy, iż należy poszerzać wzajemną wiedzę Polaków i Czechów o pograniczu, w tym także w sferze kultury. Pragniemy pokazać i budować poczucie wzajemnych więzi kulturowych i historycznych Polaków i Czechów a tym samym zniwelować wzajemną izolację kulturową na pograniczu.

Dzięki realizacji projektu i wspólne działania twórcze pogłębimy także wymianę doświadczeń kulturowych, ale też i historycznych na drodze do budowania społeczeństwa międzykulturowego pogranicza polsko-czeskiego.