Locally = Globally

Szczegóły projektu

Opis projektu

Projekt “Globalnie = Lokalnie” skierowany jest do osób na co dzień pracujących z młodzieżą i ma na celu przybliżenie im, a w konsekwencji upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji globalnej.

Partnerstwo realizujące projekt składa się z 5 organizacji z Litwy, Czech, Rumunii, Ukrainy i Polski, gdzie partner z Polski, jako mający największe doświadczenie w edukacji globalnej przyjął rolę koordynującą. Uczestnikami są 22 osoby pracujące na co dzień z młodzieżą (jako osoby już bardziej doświadczone, ale także młodzi edukatorzy), głównie w zakresie edukacji nieformalniej.

W ramach projektu poszerzamy swą wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami z zakresu edukacji globalnej, dzięki organizacji 2 seminariów poświęconej tej tematyce we wrześniu 2015 i lutym 2016. Oba seminaria odbywają się w Polsce i są do ich prowadzenia zaproszeni eksperci z dziedziny edukacji globalnej. Seminaria są oparte na interaktywnych warsztatach pozwalających za zdobywanie wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim praktycznych umiejętności i inspiracji.

Między seminariami uczestnicy w swych lokalnych środowiskach wykorzystują nabytą wiedzę i nowe umiejętności dzięki wykorzystaniu edukacji globalnej w pracy z młodzieżą.

Wraz z partnerami wierzymy, iż zagadnienia edukacji globalnej należy promować pośród młodzieży w dzisiejszej Europie, bowiem staje się ona coraz bardziej dotykana globalnymi problemami (migracje, zagrożenia ekologiczne, produkcja i konsumpcja). Wzrost świadomości młodego Europejczyka / młodej Europejki w sferze problemów globalnych jest konieczny, aby mógł/a on/ona zrozumieć wyzwania przed jakimi stoi dzisiejsza Europa.