Pełen sukces Lokalnie Zakręconych!

Szczegóły projektu

Kategoria :

Opis projektu

“Lokalnie Zakręceni – aktywizacja obywatelska młodzieży na ziemi kłodzkiej” – pod takim tytułem Fundacja Qdowa wniosła świeży powiew aktywności dla uczniów gimnazjów. Idea powstania realizacji takiego projektu zrodziła się po licznych rozmowach z młodzieżą, przeprowadzonych ankietach, jak również zwyczajnych obserwacjach prowadzonych między innymi w trakcie prowadzonych warsztatów rozwojowych.  Jak wszystkie początki, tak i tutaj było różnie, jednak bardzo szybko wyłoniła się stała grupka zapalonych do działania młodych ludzi pochodzących z Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju, Szczytnej i Lewina-Kłodzkiego. Stworzyli oni zgraną paczkę gotową do działania niemal w każdych warunkach i przy każdej okazji.

Regularne spotkania w biurze Fundacji zaowocowały wieloma pomysłami, które wychodziły właśnie od młodzieży. I to od samego początku było naszym priorytet – stworzyć warunki i miejsce, gdzie młodzi ludzie będą mogli dzielić się swoimi pomysłami, swoimi pasjami, zarażać nimi innych i wspólnie je realizować. W tan sposób nawiązaliśmy na przykład kontakt z Fundacją Pod Psią Gwiazdą z Polanicy – Zdrój opiekującą się bezpańskimi psami i kotami. Zbiórki na rzecz podopiecznych i regularne wizyty stały się już stałym punktem naszych działań. Z dużym entuzjazmem spotkało się również hasło zbiórki rzeczy dla szkół na ukraińskim Zakarpaciu zorganizowanej przez wrocławski Barents.pl. Nie brakowało również innych wydarzeń, jak spotkania z władzami Kudowy-Zdrój czy Dusznik-Zdrój, gdzie kilku z  działających w ramach projektu gimnazjalistów zaangażowało się także w tworzenie Młodzieżowej Rady Miejskie. Dzięki intensywnej współpracy z organizacją Decko z Nachodu nasza młodzież mogła uczestniczyć w kilkudniowej wymianie w ramach “Polsko-czeskiego mostu kulturalnego”, która odbyła się w pobliskim Mezimesti.

Nasze działania to również wspieranie inicjatyw wychodzących ze szkół. I tak dzięki współpracy Fundacji Qdowa i Gimnazjum w Szczytnej rozpoczęto remont salki, w której uczniowie będą mogli spędzać wolny czas w przyjaznych warunkach, a w Szkole Podstawowej w Lewinie Kłodzkim uczniowie w ramach Festiwalu Nauki przeprowadzą zajęcia z fizyki.

Sfinansowany przez Fundację im. Stefana Batorego projekt to wariacja różnych możliwości, dlatego staramy się także włączać młodzież w współorganizację wydarzeń sportowych jak cykl GP MTB Kudowa – Zdrój, Fat Bike Race Góry Stołowe, podróżniczych jak 17 Południk Dolnośląski Festiwal Podróżników czy też akcji sprzątania szlaków górskich “Góry są w porządku” przy współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych. Nie możemy tu także nie powiedzieć o wyjeździe integracyjnym do Orłowca, który odbył się już ponad pół roku temu i do którego młodzi cały czas wracają wspomnieniami.

Na koniec chcielibyśmy o przysłowiowych “wisienkach na torcie” naszych działań. Pierwsza to wyjazd na sympozjum “ChangeMaker” zorganizowane przez  norweską organizację Kirkens Nødhjelp w Oslo, na którą wytypowanych zostało czworo uczniów. Intensywne 4 dni zajęć połączone ze zwiedzaniem tego magicznego i niedocenianego na mapach turystycznych Europy miasta zrobiły na młodych bardzo duże i pozytywne wrażenie. Druga to praca przy organizacji współfinansowanej przez Czesko – Polskie Forum, Fundację im. Stefana Batorego, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki   konferencji “Partycypacja” i “Czesko-polski most kulturowy”, która odbyła się w Nachodzie w dniach 22-23 lutego. Poświęcona była sprawom współpracy przygranicznej na płaszczyźnie kulturalnej, społecznej, edukacyjnej i sportowej. Wzięło w niej udział blisko 60 samorządowców z burmistrzami miast Kudowa-Zdrój i Nachod na czele, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz różnych instytucji z obu przygranicznych miast. I tu Qdowska młodzież musiała stawić czoła kolejnemu wyzwaniu jakim było zaprezentowanie swojej działalności całej szerokiej publiczności. Był stres, była trema, ale jak zawsze dali sobie radę śpiewająco!

Podsumowując, jesteśmy dumni, że wokół Fundacji zebrała się taka grupa pomysłowych i kreatywnych młodych ludzi! Dowiedli tego nie raz, gdy na rzucone propozycje odpowiadali gotowymi pomysłami. Łącznie młodzież z Kudowy-Zdroju, Dusznik-Zdroju oraz Szczytnej  w ramach projektu “Lokalnie zakręceni” pomagała przy organizacji 14 wydarzeń różnego charakteru i niemal samodzielnie przeprowadziła 7 inicjatyw. W ramach projektu “Lokalnie zakręceni” odbyło się również blisko 120 godzin warsztatów z tak inspirującymi ludźmi jak Joasia Kukułka, Marketa Kutilova czy Piotr Horzela, w których łącznie wzięło udział 1100 uczniów!!!

Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Sympozjum "Change Maker" w Oslo
Sympozjum “Change Maker” w Oslo
Sympozjum "Change Maker" w Oslo
Sympozjum “Change Maker” w Oslo
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Rozpieszczamy małe psiaki
Wizyta w Fundacji Pod Psią Gwiazdą
Warsztaty z Joasią Kukułką
Warsztaty z Joasią Kukułką
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015 – odprawa z organizatorem Maćkiem Gilewskim
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015
GP MTB Kudowa-Zdrój 2015 – tuż przed startem
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Wigilia Niepełnosprawnych organizowana przez Klikę im. Tereni Karch
Warsztaty z Joasią Kukułką
Warsztaty z Joasią Kukułką
Qdowa na konferencji "Współpraca polsko-czeska"
Qdowa na konferencji “Współpraca polsko-czeska”
Wymiana młodzieży z polski i czech, Mezimesti
Wymiana młodzieży z polski i czech, Mezimesti
Góry są w porządku czyli sprzątnie szlaków Parku Narodowego Gór Stołowych
Góry są w porządku czyli sprzątnie szlaków Parku Narodowego Gór Stołowych
Qdowa na konferencji "Współpraca polsko-czeska"
Qdowa na konferencji “Współpraca polsko-czeska”
Góry są w porządku czyli sprzątnie szlaków Parku Narodowego Gór Stołowych
Góry są w porządku czyli sprzątnie szlaków Parku Narodowego Gór Stołowych
Qdowa w Fundacji Pod Psią Gwiazdą
Qdowa w Fundacji Pod Psią Gwiazdą
Wymiana młodzieży z polski i czech, Mezimesti
Wymiana młodzieży z polski i czech, Mezimesti
Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Qdowa na Fat Bike Race Góry Stołowe
Malowanie świetlicy w Szczytnej już na ukończeniu
Malowanie świetlicy w Szczytnej już na ukończeniu
Srebrna strzała prezentami napchana
Zbiórka darów dla przeszkoli na Ukrainie