Projekt “Qdowy” i “Kulczyk Foundation”

Szczegóły projektu

Kategoria :

Opis projektu

Fundacja Qdowa przy wsparciu finansowym Kulczyk Foundationrozpoczyna projekt rozwojowy w Burundi “Centrum komputerowe i doposażenie przedszkoli montesoriańskich w Burundi”.

Burundi
Burundi

Projekt stawia sobie za cel stworzenie nowych szans edukacyjnych w bardzo zacofanych, wiejskich rejonach Burundi. Jego beneficjentami będą dzieci uczęszczające do przedszkoli montessoriańskich, a także młodzież i dorośli, którzy skorzystają z kursów komputerowych. Projekt realizowany będzie z lokalnym, burundyjskim partnerem – stowarzyszeniem AJGA. Wzmacnianie działań edukacyjnych nastąpi przy jednoczesnym rozwijaniu mikro-przedsiębiorczości, która pozwala na finansową samodzielność stowarzyszenia.

Burundi - w jednej z wiosek
Burundi – w jednej z wiosek

W ramach projektu dwa wiejskie przedszkola prowadzone przez AJGA zostaną doposażone w nowe materiały dydaktyczne (montessoriańskie), a centrum edukacyjne stowarzyszenia zyska salę komputerową i wzmocniony system pozyskiwania energii ze słońca.

Uruchomienie kursów komputerowych stanowić będzie kolejne źródło dochodu AJGA.

W Polsce podjęte zostaną działania promocyjne –mobilna wystawa zdjęć o przedszkolach w Burundi odwiedzająca 6 przedszkoli montesoriańskich w woj. dolnośląskim i małopolskim.

O przedszkolu w Burundi wspominaliśmy już Wam kilka razy 🙂 Dla przypomnienia:

Fundusze na sprzęt

Początek roku szkolnego i miesiąc później.