ogłoszenia wolontariuszy szukających wolontariatu

ogłoszenia osób i instytucji poszukujących wolontariuszy

praktyczne informacje dla wolontariuszy oraz instytucji

Celem projektu jest stworzenie dla młodych ludzi możliwości zaangażowania się w lokalny wolontariat – postawienia w nim pierwszych kroków i spróbowania własnych sił. Naszym zadaniem jest pobudzanie w nich kreatywności i radości z tworzenia małych i dużych działań. Projekt finansowo wspiera Fundacja PZU, która od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU.